locationsMoja trgovina
user-profile
Moj profil

cart

Zaštita osobnih podataka

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Fliba d.o.o. ( u daljnjem tekstu Emmezeta) , Gospodarska ulica 5, 10255 Gornji Stupnik, OIB:30777726033, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je Emmezetin prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Voditelj obrade osobnih podataka

Emmezeta je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Emmezeta kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Emmezeta je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: zop@emmezeta.hr ili putem kontakt centra 072 20 20 22.

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

- osnovne osobne podatke (ime i prezime)

- osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)

- podatke vezane uz korištenje Emmezeta klub kartice

- podatke vezane za korištenje web stranice www.emmezeta.hr

- podatke vezane uz korištenje Emmezeta web shopa

- podatke nužne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

- ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

- osnovne osobne podatke (ime i prezime)

- osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)

- podatke vezane uz korištenje Emmezeta klub kartice

- podatke vezane za korištenje web stranice www.emmezeta.hr

- podatke vezane uz korištenje Emmezeta web shopa

- podatke nužne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

- ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Pristup osobnim podacima

Emmezeta prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je Emmezeta prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Emmezete.

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Flibi d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu.

Emmezeta svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 • osobno u bilo kojem prodajnom centru Emmezeta
 • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu Emmezeta registrirane e-mail adrese na zop@emmezeta.hr ili
 • putem web-forme Emmezeta kluba za registrirane korisnike kluba.

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima Emmezete omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Flibi d.o.o., prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr ,www.azop.hr

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

Podaci vezani za članstvo u Emmezeta klubu kao i povezani podaci kupaca otvoreni zbog prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se trajno odnosno do prestanka članstva u Emmezeta klubu.

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.).

Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati:

slanjem elektroničke pošte na zop@emmezeta.hr

pisanim putem na adresu: Fliba d.o.o., Gospodarska ulica 5, 10255 Zagreb

putem web obrasca koji se nalazi na www.emmezeta.hr

pozivom kontakt centra na 072 20 20 22

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran, a korisnik kao inicijator identificiran.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • slanjem elektroničke pošte na zop@emmezeta.hr
 • pisanim putem na adresu: Fliba d.o.o., Gospodarska ulica 5, 10255 Zagreb
 • putem web obrasca koji se nalazi na www.emmezeta.hr
 • pozivom kontakt centra na 072 20 20 22

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

Emmezeta redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama 

Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge izmjere, dostava, montaže i povrata

Za potrebe pružanja usluge izmjere, dostava, montaže i povrata robe Emmezeta prikuplja sljedeće podatke:

 • - ime i prezime
 • - adresa isporuke ili preuzimanja robe
 • - broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • - informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane Emmezete za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Uvjeti obrade osobnih podataka za članstvo u Emmezeta klubu

Prijava u članstvo Emmezeta klub je dobrovoljno i ostvaruje se popunjavanjem pristupnog lista i predajom u bilo kojem prodajnom centru Emmezeta ili prijavom putem web obrasca koji se nalazi na stranici www.emmezeta.hr. Prava i obveze vezane uz članstvo u Emmezeta klub opisani su u Općim uvjetima korištenja Emmezeta klub kartice.

Obrada osobnih podataka prikupljenih prilikom prijave u članstvo Emmezeta klub provodi se u skladu s postupcima opisanim ovim Informacijama o obradi osobnih podataka. Osim osobnih podataka prikupljenih prilikom postupka prijave u članstvo Emmezeta klub, Emmezeta prikuplja i obrađuje podatke vezane uz kupnju roba i usluga, a u skladu s pravima i obvezama iz Općih uvjeta korištenja Emmezeta klub kartice.

Vaši podaci prikupljeni pri prijavi u članstvo Emmezeta klub bit će povezani s vašim profilom u web shopu Emmezeta kao i otvorenim kupcima u informatičkom poslovnom sustavu Flibe ukoliko je prilikom kupnje korištena Emmezeta klub kartica.

Korisnik Emmezeta klub kartice ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka opozivom svoje izjave o suglasnosti i vraćanjem kartice izdavatelju. U tom slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

Emmezeta zadržava pravo obrade osobnih podataka korisnika Emmezeta klub kartice nakon povlačenja privole u mjeri koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza kao i obveza proizašlih iz odnosa Flibe i korisnika klub kartice.

Kolačići ("cookies") i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Emmezeta koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšala i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža Emmezeta web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi Emmezetinim web stranicama pojedine funkcije na stranici neće biti dostupne.

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter (https://www.emmezeta.hr/newsletter/). Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. Svi registrirani korisnici Emmezeta web stranice, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.

Za isporuke Newslettera Emmezeta može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Emmezeta istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

Emmezeta neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji je naveden u prethodnom poglavlju. Ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Emmezeta Newslettera, od Emmezete može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je osobno inicirao. Uz navedeno, Emmezeta će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom.

Prijavite se na besplatni newsletter

kako bi uvijek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!